Trend je

OUTSOURCING

ČAS

PENIAZE

PROFESIONALITA

ISTOTA

PORADENSTVO

OutsourcingPoznáte výhody outsourcingu? Stretli ste sa už s únikom informácií týkajúcich sa platových pomerov jednotlivých zamestnancov?
Ak áno, potom nám iste dáte za pravdu, že riešiť takúto situáciu, vôbec nie je príjemné.
Máme pre vás tip, ako sa podobným nepríjemným situáciám vyhnúť.
Trend je Outsourcing a tu sú jeho výhody


Čas

Podnikateľ sa môže sa naplno venovať hlavnej činnosti firmy;.

Peniaze
 • minimalizuje mzdové náklady na účtovné oddelenie
 • minimalizuje náklady na počítačové a programové vybavenie
 • minimalizuje náklady na odbornú literatúru a vzdelávanie zamestnancov
Profesionalita

Odborné, špecializované služby podľa individuálnych podmienok.

Istota

Externé spoločnosti plne ručia za správnosť prevedených činností.

Poradenstvo

Nepretržite.


Ďalšie výhody outsourcingu


Zamestnanci outsorcingových spoločností získavajú kontaktom so spoločnosťami rovnakého odvetvia hospodárstva skúsenosti, ktoré môžu ponúknuť aj ďalším zákazníkom. Zvyčajne sa stáva, že podniky rovnakého zamerania riešia aj obdobné problémy. Práve v týchto prípadoch môžu outsourcingové spoločnosti veľmi rýchlo ponúknuť riešenie, ktoré sa osvedčilo aj u iných klientov. Náš tip V prípade, že máte vlastné účtovné oddelenie, musíte pravidelne dohliadať na odbornú kvalitu jeho práce. Zároveň riešite aj personálne otázky – fluktuáciu, výber, zaúčanie nových pracovníkov, ako aj mlčanlivosť odchádzajúcich. Presuňte mzdy a personalistiku externej spoločnosti. Vyhnete sa problém s únikom informácií týkajúcich sa platových pomerov jednotlivých zamestnancov.

Cenník


Odmena za externé vedenie účtovníctva vychádza od individuálnej cenovej dohody.

Naše Služby


Účtovníctvo

 • Spracovanie účtovníctva ( JÚ a PÚ )
 • Vypracovanie daňového priznania z DPH
 • Elektronický podaj na finančnú správu
 • Vypracovanie daňového priznania z DzP P0, FO
 • Spracovanie výkazov účtovnej závierky
 • Evidencia a vystavovanie faktúr
 • Evidencia záväzkov a pohľadávok
 • Evidencia skladového hospodárstva
 • Evidencia dlhodobého majetku vrátane odpisov

Poradenstvo

 • Vypracovanie zmlúv a dokumentov
 • Zakladanie s.r.o. - vyhotovenie dokumentov
 • Zapísanie zmien do OR SR
 • Vypracovanie dokumentácie podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013
 • Zastupovanie klienta v konaniach na úradoch
 • Potvrdenia od štátnych inštitúcií
 • Vypracovanie zápisnice z valného zhromaždenia
 • Uloženie UZ do registra závierok
 • Školenie práca so softvérom „účtoonline“/1 osoba
 • Spracovanie podkladov pre banky

Mzdy

 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy a výkazov poisťovní
 • Zavedenie/ Ukončenie pracovného pomeru
 • Zastupovanie na kontrolách
 • Spracovanie ročného zúčtovania dane z príjmu
 • Vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • Evidencia dochádzky
 • Vedenie personálnej agendy

Pracujeme s: Kros - OMEGA, SG UCTO - online soft., TP SOFT, Oberon, WISP

Kontaktujte nás


Kontaktné informácie

Telefón:
+421 905 746 883
Email
outsourcingsro@gmail.com
Sme na sociálnych sieťach